Παπαδάκη Ελευθερία

Ενεχυροδανειστήριο

Το ενεχυροδανειστήριο Ελευθερία Παπαδάκη στο κέντρο της Αθήνας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε υπηρεσίες ενεχυρίασης.