Γρηγορίου Δήμητρα

Οφθαλμίατρος

ΒΑΣΙΚΉ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΉ ΕΞΈΤΑΣΗ

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΉ ΜΈΤΡΗΣΗ

ΜΕΛΈΤΗ ΓΛΑΥΚΏΜΑΤΟΣ

ΟΠΤΙΚΆ ΠΕΔΊΑ

ΜΕΛΈΤΗ ΚΑΤΑΡΡΆΚΤΗ

ΒΥΘΟΣΚΌΠΗΣΗ

ΟΡΘΟΠΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ