ΓΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γραφείο τελετών

Τo γραφείo τελετών Κωνσταντίνου Γ. Γκαγκαράκη, στις Αχαρνές Αττικής, βρίσκεται από το 1960 διαρκώς κοντά σας με απόλυτο σεβασμό.