Γεωργάρα Ευαγγελία

Λογοθεραπευτής

Λογοθεραπεία, πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας από την εκπαιδευτικό - λογοπεδικό