Συρματοπλεκτική Καρδίτσας

Περιφράξεις

Η εταιρία μας αναλαμβάνει :

  • Παραγωγή Και Εμπορία Περιφράξεων
  • Εμπορία Προϊόντων Χάλυβα (κυρίως Για Σωληνώσεις)
  • Κοιλοδοκούς Και Στρατζαριστά
  • Παραγωγή Σύρματος Για Χαρτοδεσία
  • Θερμοκηπίων Και Κάγκελων Περίφραξης