ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ

Μεταλλικές κατασκευές

Η εταιρεία μας βρίσκεται στο Σχηματάρι και δραστηριοποιείται πάνω σε μεταλλικές κατασκευές, στην επεξεργασία μετάλλων καθώς και σε βιομηχανικές εφαρμογές