ΦΥΤΣΙΛΗΣ

Αλουμίνια, κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφάλειας, ειδικές κατασκευές, σιδηροκατασκευές και αλουμινοκατασκευές από τον ΦΥΤΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στην Καρδίτσα.