Ράβναλη

Βιοτεχνία φωτιστικών

Η βιοτεχνία Ράβναλη ιδρύθηκε το 1975 από το Δημήτριο Ράβναλη. Στη διάρκεια ετών εδραιώθηκε στον χώρο του Φωτισμού στην Βόρεια Ελλάδα.Η 35χρονη πείρα μας, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την δημιουργικότητά μας μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε απαίτηση σε