Δημήτρης

Μεταφορές Γερανοί

Οι «Γερανοί Δημήτρης» στον Πειραιά δραστηριοποιούνται στις ενοικιάσεις γερανών, στις μεταφορές ξηράς και πάσης φύσεως ειδικές μεταφορές