Ρούσσου Αγγελική

Γεωπόνος

Η επιχείρησή μας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής αναλαμβάνει απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μυοκτονίες σε χώρους διαμονής και χώρους διακίνησης, αποθήκευσης ή παρασκευής τροφίμων.

Κάθε εργασία μας πραγματοποιείται από πιστοποιημένο γεωπόνο και εντομολόγο επιτυγχάνοντας άμεσα και άριστα αποτελέσματα για την μη εξάπλωση ασθενειών λόγω εντόμων και τρωκτικών.