Τσανταρλιώτης

Γραφείο τελετών

Γραφείο τελετών

Παροχές:

  • κηδείες
  • μνημόσυνα
  • καύση σορού 
  • στεφάνια
  • κόλλυβα
  • επαναπατρισμός