"ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ " ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Η εταιρία ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ του Παναγιώτη Παπαδόπουλου Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού, ιδρύθηκε το 1980 από τον πατέρα του Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και έχει ως έδρα της την Ηράκλεια Σερρών. Στα πλαίσια της εξέλιξης της αγόρασε το εργοστάσιο κατασκευής Λεβήτων