Νέος Άτλας

Μεταφορές

Η επιχείρηση μας δραστηριοποιείται στα:

  • Mεταφορές κάθε είδους, σε όλη την Ελλάδα
  • Ειδικές μεταφορές μεγάλων φορτίων
  • Ταχυμεταφορές εγγράφων
  • Ανάληψη περισυλλογών
  • Εκτέλεση διανομών
  • Αποθηκεύσεις
  • Γερανομεταφορές
  • Μεταφορές αυτοκινήτων και μηχανών

Παράδοση εντός 24ώρου από Θεσσαλονίκη σε Αθήνα.