ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαχείριση κτιρίων

Απλή εκτύπωση καταστάσεων κοινοχρήστων Μερική διαχείριση Πλήρης διαχείριση ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ (Συγκεντρωτικές – ατομικές) ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ (Συγκεκριμένη ημέρα και ώρα) ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΔΕΗ – ΕΥΑΘ – Εργασίες - Λοιπές υπηρεσίες) ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΑΕΡΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ * ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ * ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ *