Χ. Σωφρονιάδης

Εξοπλισμός πεπιεσμένου αέρος

Με πολύχρονη παρουσία στον χώρο των Συστημάτων Πεπιεσμένου Αέρα, η εταιρεία Χ. Σωφρονιάδης & ΣΙΑ ΟΕ στη Θεσσαλονίκη παρέχει τις πιο αξιόπιστες λύσεις