ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΑΔΕΜΛΗ

Παιδοψυχολόγος

Παιδοψυχολόγος

Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, κατεύθυνση Ψυχολογίας του 
πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην “Κοινωνική Ψυχιατρική και Παιδοψυχιατρική” της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.