Κοντουλάκος

Οικοδομικά υλικά

Η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ Ν. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. βρίσκεται στην Σπάρτη και δραστηριοποιείται πάνω στην εμπορία και διάθεση οικοδομικών υλικών.

Κιν.: 6936609448, 6936609458, 6936609459