ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ & ΥΙΟΙ

Μεταφορές Γερανοί

 • Ενοικιάση γερανων
 • Εκφόρτωση σε πλοία
 • Τοποθέτηση  ανεμογεννήτριες
 • Τοποθέτηση τμήματα μεγάλων γεφυρών
 • Αναλαμβάνουμε επισκευές διυλιστηρίων
 • Αναλαμβάνουμε επισκευές σε μονάδες της Δ.Ε.Η.
 • Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών
 • Εκτελούμε ανυψώσεις με καλαθοφόρα οχήματα
 • Ανυψώνουμε οποιουδήποτε είδους φορτίο στη Θεσσαλία
 • Πραγματοποιούμε ανεγέρσεις ειδικών φορτίων
 • Πραγματοποιούμε ανεγέρσεις ειδικών φορτίων στα Τρίκαλα, στη Λάρισα και στην Καρδίτσα