Αγιογράφος

Αγιογραφίες

Αγιογράφος, συντηρητής και αναπαλαιωτής παλαιών εικόνων και εκτιμητής.

 

Εικονογράφηση Ιερών Ναών