Νεράιδα

Ταπητοκαθαριστήριο

  • ταπητοκαθαριστήριο
  • καθαρισμός χαλιών
  • παραλαβή & παράδοση
  • υγρός καθαρισμός
  • συσκευασία & αποθήκευση 
  • αδιαβροχοποίηση χαλιών
  • επιδιόρθωση χαλιών
  • καθαρισμός σαλονιών