Εκπαιδευτήρια Μαυρομμάτη

Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο

Νηπιαγωγείο - Δημοτικό,

Οικογενειακό κλίμα,μεταφορά με ιδιόκτητο σχολικό λεωφορείο,μελέτη στο σχολείο.

Ωράριο Δευτέρα-Παρασκευή 07:00-16:30