Ψαρρής Νικόλαος

Δομικά μηχανήματα

Με έδρα το Πολύκαστρο – Κιλκίς η εταιρεία Ψαρρής Νικόλαος δραστηριοποιείται στον χώρο της κατασκευής & εμπορίας δομικών μηχανημάτων & σπαστήρων.