ΜΟΛΥΒΔΟΕΛΛΑΣ

Μέταλλα

Μολυβδόφυλλα άριστης ποιότητας και άλλα προϊόντα μολύβδου από την εταιρεία «ΜΟΛΥΒΔΟΕΛΛΑΣ», στη Θεσσαλονίκη.