ΚΙΟΣΣΕ

Τέντες

Στην επιχείρηση ΑΦΟΙ ΚΙΟΣΣΕ στις Σέρρες ασχολούμαστε με τις τέντες και τα συστήματα σκίασης εδώ και πολλά έτη. Διαθέτουμε μία μεγάλη εμπειρία και γνωρίζουμε κάθε λεπτομέρεια που αφορά τις ιδιαιτερότητες του χώρου μας.