Γεώργιος Χουλιάρας

Μηχανουργεία

Το Μηχανουργείο του Γεώργιου Χουλιάρα λειτουργεί στην περιοχή του Βόλου από το 1958 και προσφέρει τις πιο αξιόπιστες λύσεις στους πελάτες του.