ΘΕΡΜΙΣ - ΑΕΡΙΟΝ

Θερμουδραυλικές εργασίες

H εταιρεία «ΘΕΡΜΙΣ-ΑΕΡΙΟΝ» με έδρα τα Τρίκαλα, σας προσφέρει εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, με πλέον δημοφιλή την εγκατάσταση φυσικού αερίου και υγραερίου. Από το 2009 που ξεκίνησε τη λειτουργία της, με επικεφαλής τον Δημήτριο Σπ. Γούσιο, παρακολουθεί συν