Απόστολος Γεωργοστάθης

Μηχανολόγος μηχανικός

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Η δραστηριότητα του γραφείου επεκτείνεται στους τομείς των ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών έργων, των ενεργειακών έργων, των φωτοβολταϊκών, των ανακαινίσεων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων αλλά και της έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.