Πιτσίκογλου

Βιομηχανικά είδη εργαλεία

Η εταιρία μας ιδρύθηκε στη Δράμα το έτος 1983 απο τον κ Πιτσίκογλου Κ. Ιωάννη. Αντικείμενό της ήταν η εισαγωγή μηχανουργικών μηχανημάτων από την Γερμανία και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Απο το έτος 2000 μέχρι σήμερα, λειτουργεί με την ονομασία Πιτσίκογλου