ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ανυψωτικά μηχανήματα

Η εταιρεία διαθέτει περονοφόρα μηχανήματα προς ενοικίαση και εγγυάται τη σίγουρη και αξιόπιστη λύση για κάθε φόρτωση και εκφόρτωση.Η εταιρεία "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ" γνωρίζοντας τις απαιτήσεις των πελατών της: Ποιότητα, Αξιοπιστία, Οικονομία και επιδιώκοντας την