Περιβάλλον

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση Μετάλλων, Ηλεκτρικών Συσκευών, Χαρτιού - Πλαστικού Μεταλλικό SCRAP (σίδηρος, χαλκός, ορείχαλκος, αλουμίνιο, κλπ) Χαρτί – Χαρτόνι (διάφορες ποιότητες) Πλαστικό (ΡΕΤ, HDPE, πολυαιθυλένιο, πολυστερίνη, κλπ)