Σταθμός

Τεχνικό γραφείο

Η τεχνική εταιρία Σταθμός στον Εύοσμο ασχολείται με τις τηλεπικοινωνίες και την κατασκευή σταθμών βάσης.

Λειτουργούμε χρόνια στο χώρο της τηλεφωνίας και το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει αδειοδοτήσεις τηλεπικοινωνιών και όλα τα έργα τηλεφωνίας. Επικοινωνήστε μαζί μας να κάνουμε το πρώτο μας ραντεβού.