Καζάνας Κοσμάς

Πνευμονολόγος

Πνευμονολόγος

Υπεύθυνος του πνευμονολογικού τμήματος της ιδιωτικής κλινικής.