Α. & Φ. ΒΕΡΓΗ

Εθνικές Διεθνείς μεταφορές

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ