Αναστασιάδης Σταύρος

Γεωργικά μηχανήματα Ανταλλακτικά

Η εταιρεία Αναστασιάδης Σταύρος στη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται στην κατασκευή, ανακατασκευή γεωργικών μηχανημάτων και την εμπορία ανταλλακτικών.