ΕΦΕΛΚΩΝ

Ανακαινίσεις Επιπλώσεις Εξοπλισμοί καταστημάτων οικιών

Η ΕΦΕΛΚΩΝ στη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται στην ανακαίνιση & ανακατασκευή ιδιωτικών & επαγγελματικών χώρων καθώς & στις κατασκευές νέων κτισμάτων.