Βαβανός Μιχελόπουλος

Αλουμινοκατασκευές Σιδηροκατασκευές

Η επιχείρηση μας κατασκευάζει και εμπορεύεται πανελλαδικά:

  • Αλουμίνια
  • Σιδηροκατασκευές
  • Κουφώματα ανοιγόμενα ή συρόμενα
  • Κάγκελα αλουμινίου
  • Σίτες
  • Ρολά
  • Αίθρια
  • Υαλοπίνακες
  • Θωρακισμένες πόρτες
  • Μεταλλικές κατασκευές