Υδροφίλη Α.Ε.

Αποφράξεις Αποχετεύσεις

Αποφράξεις - Καθαρισμός αγωγών Έλεγχος - Βιντεοσκόπηση αγωγών Επισκευή αγωγών Έλεγχος Στεγανότητας αγωγών Στεγανοποίηση φρεατίων Ασφαλής Επιθεώρηση φρεατίων Εντοπισμός Διαρροών ύδρευσης Αποτυπώσεις GIS Έλεγχος Γεωτρήσεων