ΦΥΛΚΑ

Η εταιρεία ΦΥΛΚΑ - & Α. Κωνσταντινίδη Ο.Ε στη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείταιστον χώρο των ειδών ζαχαροπλαστικής, των πρώτων υλών και των μηχανημάτων.