Αφοί Μαυράκου

Γεννήτριες

  • Ηλεκτροκινητήρες
  • Ηλεκτροπαράγωγα Ζεύγη  Ηλεκτρογεννήτριες
  • Αντλίες
  • Ηλεκτροκολλήσεις
  • Περιελίξεις
  • Μετασχηματιστές
  • Πηνία κ.α.