ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κτηνιατρείο

Ο κτηνίατρος Γιώργος Χρήστου παρέχεικτηνιατρικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών διατηρώντας δύο ιατρεία στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης και τη Χαλκιδική.