Οπως Παλιά

Εργαστήριο γλυκών κουταλιού

Η επιχείρηση Καραβούλια είναι μία οικογενειακή, σχετικά νέα επιχείρηση, με βασική της δραστηριότητα τη διάθεση γλυκών του κουταλιού στην Πάτρα.