Μαρμαροδομική

Μάρμαρα

Η Μαρμαροδομική δραστηριοποιείται στην επεξεργασία μαρμάρων με ιδιόκτητα σχιστήρια κοπής όγκων, κοπή πλακών μαρμάρων και γρανιτών μέχρι και το τελικό προϊόν.

Χονδρικό - λιανικό εμπόριο και εξαγωγές