Σπανουδάκης Εμμανουήλ

Αιματολόγος

Αιματολόγος

  • Οστεομυελική βιοψία
  • Μυελόγραμμα
  • Αιματολογία κύησης
  • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
  • Τρίμηνη Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση