Βηθανία Νέα Μάκρη

Κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ