Ευρωαποφρακτική

Απολυμάνσεις Απεντομώσεις Αποφράξεις

Παρεχόμενες υπηρεσίες εταιρείας:

  • Αποφράξεις δικτύου, αγωγών
  • Εκκενώσεις βόθρων
  • Βιολογικός καθαρισμός κατοικιών
  • Έλεγχος αγωγών με κάμερα
  • Βιολογικοί καθαρισμοί
  • Απολυμάνσεις
  • Καθαρισμός βόθρων, φρεατίων, αγωγών