ΠΡΟΒΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Πτηνοτροφικά Κτηνοτροφικά μηχανήματα

Η ΠΡΟΒΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ είναι μια εταιρία που εξειδικεύεται στην κατασκευή και εμπορία αρμεκτικών συστημάτων και ανταλλακτικών.Στόχος της εταιρίας είναι να προσφέρει σε όλους τους κτηνοτρόφους, Καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα, υπηρεσίες Ασφαλές και ποιοτι