Όροι χρήσης

Οι Υπηρεσίες του www.epagelmatias.gr.gr μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλες ιστοσελίδες αναγράφοντας σαν πηγή το www.epagelmatias.gr. Το www.epagelmatias.gr.gr δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της Υπηρεσίας και να διαγράψει την καταχώρηση από την Υπηρεσία.

Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να καταχωρεί ιστοσελίδες με υλικό παράνομο, συκοφαντικό, απειλητικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ,πορνογραφικό, ιούς ή άλλα προγράμματα ή αρχεία ή κωδικούς που δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργίας Η/Υ ή άλλου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, To www.epagelmatias.gr.gr παρέχει την Υπηρεσία καταχώρησης σελίδων "ΌΠΩΣ ΈΧΕΙ" και χωρίς καμία εγγύηση και σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες σκοπούμενες ή μη, οι οποίες ενδεχομένως προκληθούν από τη χρήση της. Επειδή η πιστοποίηση της ταυτότητας κάθε Χρήστη είναι τεχνικά αδύνατη, το www.epagelmatias.gr.gr δεν εγγυάται ότι κάθε Χρήστης έχει την ταυτότητα που αναφέρει. Το www.epagelmatias.gr.gr δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τις πληροφορίες, δεδομένα, εικόνες, ήχους, μηνύματα ή άλλο υλικό (εφεξής "Περιεχόμενο") που ο Χρήστης δημοσιοποιεί κατά τη χρήση ορισμένης Υπηρεσίας, και για την τυχόν εξ αυτού παραβίαση οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή των χρηστών ηθών.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι κατά τη χρήση περιεχομένου, που έχει τοποθετηθεί σε χώρο κάποιας Υπηρεσίας από τo www.epagelmatias.gr.gr οφείλει να αξιολογήσει τους κινδύνους που υπάρχουν όσον αφορά την ακρίβεια ,την πληρότητα και την ποιότητά του. Κάνοντας αποδοχή των ορών της σελίδας αποδέχεστε να λαμβάνετε ενημερωτικά email Οι καταχωρήσεις πρέπει να γράφονται με μικρά γράμματα στην ελληνική γλώσσα. Η χρήση λατινικών χαρακτήρων επιτρέπεται όπου είναι απολύτως αναγκαία.