Σαββίδης Ιωάννης

Συντήρηση κήπων

Αναλαμβάνουμε:

  • Κατασκευή και συντήρηση κήπων
  • Αυτόματο πότισμα, φυτά, χώματα
  • Κοπή και κλάδεμα δέντρων
  • Καθαρισμό χόρτων
  • Κηπουρικές εργασίες παντός τύπου με εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική!