Το Διαμάντι

Αποφράξεις αποχετεύσεων

  • Απόφραξη λεκάνης 30 €
  • Απόφραξη νυπτήρα 25 €
  • Απόφραξη μπανιέρας 25 €
  • Συφώνι μπάνιου 25 €
  • Απόφραξη συφώνι βεράντας 30 €
  • Απόφραξη νεροχύτη 30 €
  • Απόφραξη κάθετης αποχέτευσης μπάνιου 50 €
  • Απόφραξη κάθετης αποχέτευσης κουζίνας 50 €
  • Κάθετη υδροροής 50 €
  • Καθαρισμός μηχανοσίφωνα 45 €