Μάρλεν Ασημακοπούλου

Δικηγορικό γραφείο

Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με υποθέσεις Εργατικού Δικαίου, θέματα Δημόσιας Διοίκησης, Πειθαρχικά Δημοσίων Υπαλλήλων και καταλογισμούς στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Κύριο μέλημά μας πάντοτε είναι η παροχή συνδρομής στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και η επίτευξη των  καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων στην διεκδίκηση των αιτημάτων τους δικαστικώς ή εξωδίκως.

Επίσης, βασικό αντικείμενο της ενασχόλησής μας είναι και η νομική υποστήριξη πολλών φορέων του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η επίλυση σημαντικών θεμάτων  τους που αφορούν είτε το προσωπικό τους είτε την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε διοικητικό επίπεδο.